Κουζίνες Minimal

Interior Design By Grouba Stella

3D Design 

Σχεδιασμός -Μελέτη-Επίβλεψη  (Διακοσμήτρια εσωτ.χώρων Γρούμπα Στέλλα)

Σχέδιο κατασκευαστικό και 3D απεικόνιση .Έλεγχο και σωστή ταξινόμηση αποθηκευτικών

χώρων και ζώνες κυκλοφορίας  .σχέδιο γυψοσανίδας , επιλογή πλακιδίων , αρμονίας χρωμάτων

και φωτισμού. 

 

 

 

 

 interior design Grouba Stella